Pielęgnacja trawników

Koszenie trawników

Koszenie trawników to podstawowy zabieg pielęgnacyjny.
Pierwszego koszenia wykonujemy, gdy młoda trawa osiągnie wysokość 8-10 centymetrów i przycinamy ją o 3-4 centymetry. Po kolejnych kilku dniach przycinamy młodą trawę do wysokości 4-5 centymetrów. W momencie kiedy nasz nowy trawnik zagęści się zaczynamy kosić go regularnie. Regularne koszenie to jeden z najbardziej podstawowych obowiązków na drodze do pięknego trawnika. Systematyczne przycinanie powoduje zagęszczenie się trawnika oraz eliminuje zachwaszczenie. W czasie koszenia, trawa nie powinna być mokra, ani zbyt sucha.
Najbardziej optymalnym czasem do koszenia są dni pochmurne, lecz nie deszczowe. Gdy trzeba kosić w okresie słonecznej pogody, zwłaszcza latem, najlepiej zabieg ten wykonać w godzinach przedpołudniowych. W tych godzinach trawa nie jest już mokra a jednocześnie źdźbła zawierają w sobie jeszcze sporo wilgoci, dzięki czemu trawa jest elastyczna i sprężysta, co sprzyja jej prawidłowemu cięciu.
W zależności od przeznaczenia trawnik kosimy na wysokość od 3-6 cm. Najniżej (3 cm) kosimy trawniki sportowe, wyżej (3,5-4,5 cm) trawniki rekreacyjne, najwyżej pozostawiamy trawniki parkowe (5-6cm) z uwagi na mniejszy dostęp światła. Zaniedbane trawniki pod względem koszenia powinniśmy doprowadzać do wymaganej wysokości stopniowo, rozkładając to na 2-3 koszenia.
Bardzo ważne jest wykonywanie koszenia odpowiednią kosiarką o dobrze naostrzonym nożu. Skoszoną trawę można wygrabić i usunąć z trawnika, można też pozostawić na miejscu pod warunkiem, że została skoszona kosiarką rozdrabniającą skoszone źdźbła i koszona trawa nie była zbyt wysoka. Zbyt duża ilość nawet rozdrobnionych źdźbeł skoszonej trawy może powodować choroby, bądź obumieranie trawnika.
Znawcy przyjęli generalną zasadę, że kosząc trawę skracamy ją o 1/3 jej wysokość. Dzięki takiemu zabiegowi trawa nie utraci zbyt dużo masy zielonej, niezbędnej do jej prawidłowego rozwoju. Trawy gatunków ozdobnych (gazonowe, dekoracyjne ) oraz trawy sportowe przycinamy zazwyczaj na wysokość 2,5 do 3,5 centymetra. Trawniki rekreacyjne kosimy na wysokość 3,5 do 4,5 centymetrów. Trawniki w miejscach cienistych powinny być strzyżone o 2-3 centymetry wyżej niż rosnące w optymalnych warunkach. Jeśli zapomnieliśmy o naszym trawniku i długo nie był koszony, zabieg doprowadzenia go do idealnej wysokości musimy rozłożyć na 2-3 koszenia następujące po sobie co 2-3 dni. Jednorazowe radykalne skrócenie wysokiej trawy może doprowadzić do żółknięcia korzeni i obumierania trawy.

Nawożenie trawników

Z uwagi na duże wymagania pokarmowe, trawnik nawozimy kilka razy w ciągu roku (3-5 razy). Zależy to od intensywności wzrostu trawnika.
Trawnik odpowiednio nawadniany będzie miał większe wymagania pokarmowe. Poza tym jeżeli usuwamy resztki skoszonej trawy, musimy zwiększyć ilość dostarczanych składników pokarmowych.
Jak dla większości roślin, trawnik wymaga dostarczenia przede wszystkim 3 głównych składników pokarmowych:azotu (N); fosforu (P) i potasu (K) oraz w mniejszym stopniu magnezu (Mg) i wapnia (Ca). W sporadycznych przypadkach potrzebne jest dostarczenie niektórych mikroelementów takich jak: bor, molibden, żelazo czy siarka. Pierwsze nawożenie wiosną wykonujemy zaraz po pierwszym koszeniu, najlepiej nawozem wieloskładnikowym o dużej zawartości azotu.
Ostatnie nawożenie nawozami z udziałem azotu wykonujemy najpóźniej do połowy sierpnia. Po tym terminie nawozimy jedynie nawozami tzw. jesiennymi - bez udziału azotu lub w znikomej ilości. Możemy nawozić trawnik również nawozami wolno-działającymi. Wtedy nawożenie ogranicza się do jednego lub dwóch nawożeń w sezonie (w zależności od długości działania tych nawozów – najczęściej jest to od 3 do 6 miesięcy).

Wertykulacja i aeracja trawników

Wertykulacja i aeracja trawników to - oprócz koszenia – najważniejsze zabiegi pielęgnacyjne warunkujące utrzymanie pięknego trawnika.
Zabiegi te rozluźniają podłoże i pobudzają trawę do lepszego krzewienia.
WERTYKULACJA
Wertykulacja to zabieg polegający na płytkim pionowym nacinaniu darni. Ma on na celu usunięcie resztek starej, martwej darni- tworzącej tzw."filc", który sprzyja rozwojowi grzybów i bakterii chorobotwórczych oraz mchu. Usunięcie filcu ułatwia trawie pobieranie nawozów mineralnych, zwiększa dostęp światła i poprawia warunki do prawidłowego jej krzewienia.
Wertykulacja pomaga też w walce z chwastami i wspomnianym wcześniej mchem, który często pojawia się w trawniku zwłaszcza w miejscach zacienionych. Zabieg ten wykonuje się za pomocą wertykulatora przede wszystkim wiosną i ewentualnie powtarza – w razie potrzeby- wczesną jesienią.
AERACJA
Aeracja natomiast polega na głębokim (10 do 15 cm) nakłuwaniu darni kolcami w celu rozluźnienia i napowietrzenia gleby. Zabieg ten zalecany jest głównie na glebach zwięzłych, mało przepuszczalnych. Pod wpływem aeracji korzenie trawy stają się silniejsze, a darń bardziej wyrównana.
Zabieg ten wykonuje się aeratorem, na małych powierzchniach może być wykonany widłami, lub specjalnymi nakładkami z kolcami na buty.

Zwalczanie chwastów w trawniku

Problem z chwastami występuje właściwie w każdej uprawie, również w trawniku. Dlatego zakładając nowy trawnik, niezwykle ważną rzeczą jest likwidacja wszelkich chwastów a zwłaszcza chwastów wieloletnich, szczególnie perzu.
O ile inne chwasty (dwuliścienne) możemy zawsze zniszczyć nawet po założeniu trawnika, to perzu występującego w trawniku nie zniszczymy – nie ma takich herbicydów, które niszczyły by perz nie niszcząc jednocześnie trawy.
W już istniejącym trawniku, podstawowym zabiegiem zwalczania chwastów jest częste koszenie trawnika – dotyczy to przede wszystkim nowo założonych trawników metodą z siewu, gdzie zachwaszczenie - zwłaszcza roślinami jednorocznymi – może być wyjątkowo duże. Po każdym koszeniu zachwaszczenie to redukuje się w sposób istotny i w większości przypadków rozwiązuje problem zachwaszczenia w sposób definitywny.
Niestety bywa i tak – dotyczy to zwłaszcza starszych trawników – że pojawiają się chwasty głównie wieloletnie, takie jak: mniszek, koniczyna, rdest czy babka. Chwastów tych nie zniszczymy częstym koszeniem, konieczne jest zastosowanie specjalistycznych środków chemicznych, które niszczą te chwasty, nie szkodząc jednocześnie trawnikowi. Należy jednak pamiętać, że zabieg ten nie może być przeprowadzony na trawniku nawo założonym i jeszcze nie rozkrzewionym, gdyż może dojść do uszkodzenia samego trawnika.
Najczęściej spotykane w handlu preparaty do takiego zabiegu to: Mniszek 540 SL, Chwastox Trio 540 SL, Starane 250 EC, Bofix 260 EW.
W przypadku bardzo małego nasilenia tych chwastów lub gdy trawnik jest niewielkich rozmiarów, można usunąć je w sposób mechaniczny specjalnym nożem lub łopatką. Przy takim zabiegu należy pamiętać by usunąć chwasty wraz z korzeniem, bo w przeciwnym przypadku odrosną.

Zwalczanie chorób

Jak wszystkie rośliny- trawy też są narażone na różnego rodzaju choroby.
Do najczęściej spotykanych zalicza się: antraknozę; brunatną plamistość; mączniaka; czerwoną nitkowatość czy tzw. czarcie kręgi.
Istnieją oczywiście chemiczne sposoby walki z tymi chorobami, lecz potrzebna jest najpierw właściwa diagnostyka. Najlepszym jednak sposobem na uniknięcie tego rodzaju chorób – lub przynajmniej znacznego ich ograniczenia jest odpowiednia profilaktyka.
Do najważniejszych działań w tym zakresie można zaliczyć:

  1. - utrzymywanie trawnika w dobrej kondycji (prawidłowe nawożenie i nawadnianie, coroczna wertykulacja oraz aeracja w przypadku zwięzłego podłoża);
  2. - wygrabianie liści i resztek roślin po koszeniu, niedopuszczanie do zbyt długiego okresu zalegania śniegu na trawniku;
  3. - unikanie podlewania trawnika wieczorem (długi okres wilgotnych źdźbeł traw sprzyja chorobom grzybowym).

Zobacz foto...