Projektowanie

Projektowanie systemów nawadniających

Aby system nawadniający dobrze funkcjonował należy przede wszystkim ustalić parametry wody planowanej do wykorzystania w tym systemie.
Chodzi tu głównie o 3 parametry:

  1. 1- ciśnienie,
  2. 2- wydajność,
  3. 3-czystość.
Dwa pierwsze parametry decydują bezpośrednio o rodzaju i ilości zraszaczy oraz ilości sekcji zraszających.
Natomiast stopień czystości wody decydować będzie o ewentualnym montażu filtrów lub odzielaziaczy.
Następnie przystępujemy do określenia pól, które będą objęte najodpowiedniejszym sposobem nawadniania. Mogą to być pola nawadniane zraszaczami statycznymi; rotacyjnymi czy minizraszaczami lub linią kroplującą.
Kolejnym etapem jest wyznaczenie miejsc umieszczenia zraszaczy i ich dobór pod wzgledem wydajności i zasięgu zraszania, biorąc pod uwagę zarówno parametry techniczne zraszaczy jak i parametry wody dotyczące zarówno ciśnienia jak i wydajności.
Następnie przydzielamy zraszacze do poszczególnych sekcji w oparciu o te same parametry.
Ostatnim etapem jest projektowanie rozmieszczenia rur doprowadzających wodę do poszczególnych zraszaczy i linii kroplujących.
W przypadku zlecenia wykonania nawadniania naszej firmie, projekt nawadniania gratis!
Potrafimy to zrobić.

Zobacz foto...